Det här är den gamla versionen av Prisjakt. Återvänd till nya Prisjakt

Prisspridningen är en siffra som beskriver hur stor spridning det är mellan priserna för olika produkter. Ett högt tal innebär stor prisspridning medan ett lågt tal innebär liten prisspridning. (För statistikintresserade så är det standardavvikelsen av priserna för en produkt vi beräknar.)

En stor prisspridning kan indikera en väl fungerande konkurrenssituation även om den också kan vara resultatet av att någon utnyttjar sin dominerande ställning på marknaden och medvetet lägger sig på en mycket låg prisnivå. En liten prisspridning å andra sidan kan vara en indikation på en sämre konkurrenssituation, kanske till och med orsakad av icke tillåtna medel som kartellverksamhet eller prisstyrning. Den kan även bero på att hård konkurrens och små marginaler leder till ungefär samma prissättning eller att de flesta helt enkelt valt att följa rekommenderade cirkapriser.

Prisspridningsinformationen kan alltså inte ensam avslöja den bakomliggande orsaken men tillsammans med annan information blir den ytterligare ett verktyg, eller helt enkelt en intressant information att notera.

Vi anger prisspridningsinformation på ett antal olika nivåer:

  • Per produkt
  • Per produktkategori
  • Per tillverkare