Det här är den gamla versionen av Prisjakt. Återvänd till nya Prisjakt

Vad måste en nätbutik berätta om sig själv?

så avgör du om de följer lagen

När du köper varor ingår du ett avtal med det företag som driver butiken. För att skydda konsumenten finns ett antal lagar som anger miniminivån för dessa avtal, vilket innebär att villkor som är sämre än lagens miniminivå inte gäller. Andra lagar skyddar konsumenten mot vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Tillsammans ger dessa lagar konsumenten olika rättigheter, som att reklamera en felaktig vara eller att ångra ett avtal som ingåtts på distans. De gör det även olagligt för företag att fara med osanning eller att vilseleda konsumenten i sin marknadsföring.
  

En förutsättning är dock att du som konsumenten faktiskt ingår avtal med ett företag, att du vet vilket företag det gäller och hur de kan kontaktas. Tyvärr är detta inte helt självklart när det gäller nätbutiker och här kommer den så kallade e-handelslagen in i bilden. Den reglerar vad varje företag som erbjuder varor och tjänster via nätet måste informera om, just för att konsumenter ska kunna identifiera och komma i kontakt med företaget bakom webbutiken.
  

  

Följande information måste alltid anges:

  • Företagets (säljarens) namn

  • Postadress

  • E-postadress (observera att ett kontaktformulär inte är tillräckligt)

  
Om företaget har något av följande måste det också anges:

  • Organisationsnummer

  • Registreringsnummer för moms


  
Tänk på att …
 
Även om ovan information anges är det inte en garanti för att den är korrekt. Det finns inget som hindrar att en mindre nogräknad individ eller ett oseriöst företag uppger något annat företags namn, organisationsnummer med mera. Speciellt om man vill ge sken av att vara ett mer välmående och skötsamt företag än vad som kanske är fallet.  

Är man av någon anledning misstänksam, och vill kontrollera företaget som uppges, är det klokt att använda en e-postadress eller telefonnummer från någon officiell källa. Om det är fråga om en oseriös eller bedräglig verksamhet leder sannolikt inte kontaktuppgifterna på webbplatsen till det företag som uppges, utan mer troligt till den eller de individer som ligger bakom den aktuella webbplatsen.

Om information saknas helt och hållet kan det vara bättre att välja en annan butik!
Man kan anmäla saknad, bristande eller vilseledande information på ett företags webbplats till Konsumentverket.